Кандидатствайте за безвъзмездна помощ!

Финансиране и безвъзмездни средства

Финансови стимули за енергийна ефективност

Понастоящем съществуват различни финансови стимули и стимули за енергийна ефективност и финансиране за собствениците на жилища и предприятия, които искат да подобрят енергийната ефективност на сградата си или да генерират собствена енергия от възобновяеми източници

 

Допълнителна по-задълбочена информация може да бъде намерена на адрес Уебсайт на OFGEM