Кандидатствайте за безвъзмездна помощ!

Дарения

Финансиране и безвъзмездни средства

Понастоящем съществуват различни финансови стимули и помощи за енергийна ефективност и финансиране за собствениците на жилища и бизнеса, които искат да подобрят енергийната ефективност на своите сгради или да генерират собствена възобновяема топлинна енергия или електричество.